Strona nie korzysta z plików cookies.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 RODO ( czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

Administratorem danych osobowych jest firma Masaże-Roman Beń z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tysiąclecia 26A/1.

  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyznaczenia terminu wizyty, wysłania przypomnienia SMS-em lub na adres e-mail o terminie wizyty, realizacji usługi kosmetycznej lub masażu leczniczego oraz prowadzenia dokumentacji zabiegowej.
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej przez Panią/Pana zgody.
  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informuję, iż ma Pani/Pan prawo do:

  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania dostępu do danych, prawo do bycia zapomnianym.
  2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawne w zakresie ochrony danych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyznaczenia terminu wizyty i bezpiecznego wykonania usługi.